درس یار(مدیریت زمان مطالعه)

نرم افزار درس‌یار دستیار درس خواندن شماست.

ما در درس‌یار امکانات متنوعی قرار داده ایم تا مثل یک دستیار هر لحظه کنار شما بوده و با ایجاد انگیزه و گزارش و تحلیل درس خواندن شما، باعث افزایش بازدهی مطالعه شود.

ادامه خواندن “درس یار(مدیریت زمان مطالعه)”