برای درس خواندن کدام بهتر است؟ چای، قهوه، شیر

می دونم خیلی به گوشتون خورده که جای یا قهوه فلان ضرر یا فایده را داره. اخبار های ضد و نقیض هم به گوشتون خورده. ولی احتمالا این مطلب قضیه را برای شما روشن خواهد کرد.

صادران قهوه

ادامه خواندن “برای درس خواندن کدام بهتر است؟ چای، قهوه، شیر”

تاثیر شگفت انگیز عسل بر بدن انسان

تأثیر عسل بر حافظه

عسل و یادگیری بهتر مطالب
صمغ موجود در عسل باعث جلوگیری از سفت شدن عروق می شود و حالت نرمی آن را حفظ می کند، درنتیجه مواد غذایی بهتر به مغز و اعصاب می رسد و مطالب بهتر در حافظه می ماند.

ادامه خواندن “تاثیر شگفت انگیز عسل بر بدن انسان”