با هر سختی گشایشی هست

اوایل بیماری که با خدا راز و نیاز می‌کردم و در مورد بیماری‌ام از او یاری می‌جستم یک شب خواب عجیبی دیدم که شخصی نورانی بهم می‌گوید: “همیشه بعد از هر نماز سوره‌ی شرح را بخوان”

راستش نمی‌دانستم سوره‌ای بنام شرح در قرآن هست و وقتی نگاه کردم دیدم آری سوره‌ی شرح یا همان انشراح سوره‌ی ۹۴ قرآن مجید می‌باشد و با خواندن آن و تعمق در معنایش اشک در چشمانم جمع شد و این بیماری را با تمام رنج‌ها و سختی‌هایش نردبانی برای ترقی خود در یافتم و بدین وسیله تمام مشکلاتش را با آغوشی باز پذیرا شدم . ادامه خواندن “با هر سختی گشایشی هست”