ویرایش جدید آزمون زیست خیلی سبز منتشر شد!

دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶


کتاب آزمون خیلی سبز که شامل ۱۰ آزمون جامع با تست های قوی بود،سال گذشته برای اولین بار منتشر شد!
این کتاب رو امسال با کلی تغییرات، شامل اضافه کردن آزمون های فصلی و نکات خوب و مهم در قالب درسنامه، ویرایش کردیم!
ادامه خواندن “ویرایش جدید آزمون زیست خیلی سبز منتشر شد!”