چگونه سرعت مطالعه خود را افزایش دهیم

برای افزایش سرعت مطالعه و بازدهی مطالعه تکنیک های زیادی بیان شده اند و راه های متعددی وجود دارد که هرکدام از آن ها می توانید تاثیر خوبی روی روند یادگیری ما بگذارد
ولی من برای درک ساده تر این موضوع چند تکنیکی که خودم برای افزایش سرعت مطالعه استفاده کردم را برای شما بازگو می کنم

ادامه خواندن “چگونه سرعت مطالعه خود را افزایش دهیم”