اهمیت ریسک در رسیدن به موفقیت

زنان به ریسک پذیری شناخته نمی شوند. اینکه زنان بیولوژیک قابلیت ریسک کردن ندارند کاملا اشتباه می باشد. در واقع تمایل به ریسک در زنان کمتر از مردان می باشد که سهم ذاتی بودن این مسئله کم تر از نحوه پرورش و تربیت یافتن زنان است. اما اهمیتی ندارد که چرا زنان از ریسک کردن امتناع می کنند. انجام زیاد این کار برای آنان موجب صدمه دیدنشان می شود.

ادامه خواندن “اهمیت ریسک در رسیدن به موفقیت”