درصد های مورد نیاز برای رتبه ۱۰۰ تا ۵۰۰ در کنکور رشته تجربی

برای اینکه رتبه کنکورمون در رشته ی تجربی حدود ۱۰۰-۵۰۰ بشه به چه درصدایی نیاز داریم؟

در این پست ما حدود درصد های مورد نیاز برای به دست آوردن این رتبه را در کنکور سراسری تجربی آماده کرده ایم

ادامه خواندن “درصد های مورد نیاز برای رتبه ۱۰۰ تا ۵۰۰ در کنکور رشته تجربی”